Turniej Tańca

REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO
o Puchar Prezydenta Miasta Ełku 
   

1. Nazwa Turnieju: 
    X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
   
 o „Puchar Prezydenta Miasta Ełku”                 

2. Organizator Turnieju: 
    - UKTS „Dwójka”-Ełk,
    - Federacja Tańca Sportowego,
    - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku, 
    - Urząd Miasta w Ełku,
  

    PATRONAT TURNIEJU

    - Warmińsko-Mazurski Związek Sportu Tanecznego,      
   

3. Termin: 
    6-7 kwietnia 2019 r.               
 

4. Miejsce: 
    Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku.
    19-300 Ełk, ul. Małeckich 1

5. Wymiary parkietu: 
    
22*13 m

6. Kierownik Turnieju:
    Jarek Przekop tel. 605-95-85-75, jarekprzekop@icloud.com  

 7. Kategorie Wiekowe i Klasy Taneczne:   
 
     - 8-9 H, G, F
     - 10-11 H, G, F, E
     - 12-13 G, F, E, D, C
     - 14-15 E, D 
     - pow. 15 E, D, C, B
 , A  

 8. Skład Komisji Sędziowskiej:

       1. Antoni Czyżyk - Sędzia Główny
       2. Danuta Niemczynowicz
       3. Tomasz Dorosz
       4. Jacek Maciejczuk
       5. Arkadiusz Sosnowski
       6. Jarosław Jaworski
       7. Rafał Mikoś
       8. Anna Zjawińska
       9. Mariusz Korzeb
       10. Jacek Baczewski
       11. Paweł Muchewicz
       12. Konrad Drobotko
       13. Grzegorz Klekotko


       Komisja Skrutacyjna
       1. Krzysztof Ślizewski
       2. Piotr Czyżyk

       Konferansjer
       Paulina Czyżyk

9. Termin Zgłoszenia Par:
 
    do 02 kwietnia 2019 r.
   

10. Warunki uczestnictwa w turnieju
      
W turnieju może wziąć udział para, która:
 
      a) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym, 
      b) posiada licencję zawodnika FTS, 
      c) jest zrzeszona w klubie sportowym lub innym podmiocie  działającym
          w strukturach sportowych FTS 
      d) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia.

11. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, opłata za nagrywanie, 

      inne opłaty.
      Opłata startowa:
       -
30 zł / kombinacja za osobę,
       - 25 zł / styl za osobę,
       - 20 zł / klasy H,G,F od osoby,

 
     Bilet wstępu: 20 zł za osobę,
      M
iejsce przy stoliku: 
       - blok I - 40 zł za osobę, 
       -
blok II - 40 zł za osobą,
       - blok III - 60 zł za osobę
       - cały dzień 80 zł za osobę
      Dzieci do lat 6 wstęp wolny.

      Rezerwacja i sprzedaż biletów w godz. 15:00 - 20:00
      tel. 783 23 74 01
      e-mail: ukts2elk@wp.pl
 

12. Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna,
      stoiska (asortyment).
      
Czołówka par finałowych 1-3 otrzymuje puchary oraz medale, reszta par finałowych puchary,
       Wszystkie pary rekreacji otrzymują puchary i słodycze
       Organizator zapewnia bufet,
       Opiekę medyczną,
       Stoisko Taneczne, 

13. Sprawy Sporne  

      Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju
      w porozumieniu z Sędzią Głównym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
      pozostawione w szatni. 
   

14. Kontakt:

       Jarek Przekop tel. 605-95-85-75                       
       e-mail:  jarekprzekop@icloud.com  PROSYSTEM Krzysztof Ślizewski
Strony internetowe, serwery