Turniej Tańca

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PÓŁNOCNEJ FTS 

Miejsce Ełk, 06-07.04.2019
  

 1. Celem Mistrzostw jest :   

   - wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Północnej FTS
   - popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.

2. Organizatorami Mistrzostw są :     

  •  Uczniowski Klub Tańca Sportowego „DWÓJKA”- Ełk
  •  Federacja Tańca Sportowego (FTS), 
  •  Prezydent Miasta Ełku
  •  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ełku

3. Patronat Mistrzostw :

Warmińsko-Mazurski Związek Sportu Tanecznego
   

4. Termin i miejsce Mistrzostw :

   06-07.04.2019r. (sobota, niedziela)
   Hala Sportowa SP nr 2 w Ełku ul. Małeckich 1, 19-300 Ełk
  

5. Zasady organizacyjne - kategorie i style taneczne:  

  • Dzieci Starsze,
  • Juniorzy Młodsi
  • Juniorzy Starsi
  • Młodzież
  • Młodzież Starsza
  • Dorośli
 

6. Informacje organizacyjne:  

MPP FTS rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami FTS.
Sposób przeprowadzenia trunieju zgodnie z pkt. 15.3 Przepisów o Rywalizacji w storcie tanecznym FTS 
  

7. Informacje techniczne: 

 - wymiary parkietu 13m x 22m
 - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach
 - Organizator nie ubezpiecza par

8. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach 

Prawo zgłoszenia na MPP FTS mają pary które:
 - posiadają licentcję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i są aktywne w Bazie FTS
 - są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie
 - przedstawią podczas rejestracji książeczkę startową FTS lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- dokonają opłat zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie. 
 

9. Rejestracja na Mistrzostwa Polski Północnej i opłaty:

  Prawo udziału w MPP FTS mają pary które:
 - dokonają zgłoszenia udziału w MPP FTS drogą on-line poprzez stronę www mistrzostw połączoną bazą FTS do dnia 29 marca 2019 r.
- uiszczą opłatę startową w wymaganej wysokości na konto organizatora: 
  

UKTS „DWÓJKA”- Ełk
Ul. Małeckich 1, 19-300 Ełk 
Nr konta mBank 28 1140 2004 0000 3302 7677 1946
z dopiskiem „MPP 2019, imiona i nazwiska pary, Klub oraz kategorię wiekową”

Opłata startowa wniesiona do dnia 29.03.2019 r. wynosi 80 zł od osoby.
niezależnie od jednego czy dwóch styli tanecznego (decyduje data nadania wpłaty).
Opłata wniesiona po dniu 29.03.2019 r. wynosi 160 zł od osoby
(dwukrotność opłaty terminowej)

Zamknięcie list startowych nastąpi dnia: 2 kwietnia 2019 godz.23:59
Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie uniemożliwi start pary w MPP FTS. 
      

10. Komisja Sędziowska:   

       1. Antoni Czyżyk - Sędzia Główny
       2. Danuta Niemczynowicz
       3. Tomasz Dorosz
       4. Jacek Maciejczuk
       5. Arkadiusz Sosnowski
       6. Jarosław Jaworski
       7. Rafał Mikoś

       Komisja Skrutacyjna
       1. Krzysztof Ślizewski
       2. Piotr Czyżyk

       Konferansjer
       Paulina Czyżyk

11. Biuro organizacyjne:  

Kierownik organizacyjny MPP:
Jarek Przekop tel. 605-95-85-75
jarekprzekop@icloud.com12. Nagrody :  

- Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS otrzymują medale, puchary i upominki, 
- pozostałe pary finałowe otrzymują upominki
   

13. Filmowanie Mistrzostw jest dozwolone bez opłaty.

Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatną zgodę na rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez FTS oraz przez organizatorów, na potrzeby organizowanych Mistrzostw , a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z Mistrzostw.   

14. Bilety   

       Bilet wstępu: 20 zł za osobę,
      M
iejsce przy stoliku: 
       - blok I - 40 zł za osobę, 
       -
blok II - 40 zł za osobą,
       - blok III - 60 zł za osobę
       - cały dzień 80 zł za osobę
      Dzieci do lat 6 wstęp wolny.


      Rezerwacja i sprzedaż biletów w godz. 15:00 - 20:00
      tel. 783 23 74 01
      e-mail: ukts2elk@wp.pl


15. W sprawach techniczno-organizacyjnych    

Wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.

    

 

 

 

 

 PROSYSTEM Krzysztof Ślizewski
Strony internetowe, serwery